Kompanija Intel investira više od 40 miliona dolara u mrežu univerzitetskih istraživačkih centara

Ukupna investicija obuhvata nove Intelove kolaborativne istraživačke institute u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj i Izraelu

 

SANTA KLARA, Kalifornija, 24. maj 2012 – Kompanija Intel najavila je danas da će investirati više od 40 miliona dolara tokom narednih pet godina u mrežu univerzitetskih istraživačkih zajednica pod nazivom Intelovi kolaborativni istraživački instituti (ICRI). Program instituta ICRI zasnovan je na uspešnim Intelovim naučnim i tehnološkim centrima koji se nalaze u SAD-u, i spojiće akademske i industrijske stručnjake kako bi pomogli istraživanja i napredak naredne generacije tehnologije koja bi mogla da utiče na živote velikog broja ljudi.

„Program novog Intel kolaborativnog istraživačkog instituta pokazuje našu posvećenost kreiranju i finansiranju kolaborativnih univerzitetskih istraživanja koja će pokrenuti globalne inovacije u ključnim oblastima i pomoći u rešavanju najvećih problema današnjice,” izjavio je Džastin Ratner, tehnološki direktor kompanije Intel.

Tri instituta ICRI sarađivaće sa svojim multiuniverzitetskim zajednicama i drugim institutima, kao i sa ISTC centrima iz SAD-a, na taj način će ojačati Intelovu globalnu istraživačku mrežu. Pored toga, dva prethodno osnovana centra biće obuhvaćena ICRI programom: Intelov Institut za vizuelno računarstvo (Saarland Univerzitet) i centar Intel-NTU za povezano kontekst računarstvo (Narodni Tajvanski Univerzitet), što će dodatno obogatiti Intelovu istraživačku mrežu.

Svaki od instituta biće specijalizovan za određenu oblast, ali će takođe biti podstaknut  da kreira oblasti interesovanja u skladu sa specifičnostima regiona, zemlje ili istraživačke oblasti kojom se bavi. Tri nova ICRI institute obuhvataju:

 

  • ICRI za održive povezane gradove, Ujedinjeno Kraljevstvo. Saradnja kompanije Intel, Imperial College London i University College London ima cilj da reši zahtevna socijalna, ekonomska pitanja i pitanja životne sredine u gradovima pomoću računarskih tehnologija. Na primer, pomoću gradske urbane klaud platforme, gradske službe bi mogle da sprovedu optimizaciju u realnom vremenu, kao što je predviđanje uticaja ekstremnih vremeneskih uslova na zalihe energije i vode u gradu, što će za posledicu imati direktno informisanje građana pomoću mobilnih aplikacija.
  • ICRI za bezbedno računarstvo, Nemačka. Na ovom institutu, Intel i Technische Universität Darmstadt istraživaće načine značajnog unapređivanja tačnosti mobilnih i ugrađenih uređaja i ekosistema. Na primer, zajedničko istraživanje će iznalaziti načine za razvijanje bezbednih komunikacija između vozila i mobilnih uređaja.
  • ICRI za računarsku inteligenciju, Izrael. Zajedničkom saradnjom instituta Technion-Israel Institute of Technology u univerziteta Haifi i Hebrew University u Jerusalemu, instituti ICRI će istraživati načine da omogući računarskim sistemima da uvećaju ljudske sposobnosti u nizu kompleksnih zadataka. Na primer, razvijanjem senzora koji će neprekidno pratiti telo na kojem se nalaze, istraživači bi mogli da na pravi način iskoriste dobijene informacije. Sistem je u stanju da stalno prati ljudske funkcije mozga, srca, krvotoka, očiju i da pošalje ove podatke na udaljeni server koji će ih kombinovati sa drugim podacima kao što su vremenski uslovi, a zatim će proaktivno upozoravati ljude o mogućnostima pojave glavobolje i vrtoglavice tokom vožnje.

 

„Nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da proširimo program obuhvatajući sponzore iz ostalih oblasti kako bismo pronašli način da povećamo stvaranje i adaptaciju novih tehnologija”, izjavio je Kris Raming, direktor kancelarije za saradnju u okviru Intel Labs centra.

 

O kompaniji Intel

Intel (NASDAQ: INTC), svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative koje služe kao osnova računarskih uređaja. Dodatne informacije o kompaniji Intel dostupne su na newsroom.intel.com i blogs.intel.com.

newsmaster