Mid Europa i EBRD formiraju vodeću TV platformu u jugoistočnoj Evropi

Beograd, 14. decembar 2012 –  Investicioni fond Mid Europa Partners, zajedno sa EBRD, objavio je formiranje vodeće TV platforme u jugoistočnoj Evropi, nastale spajanjem kompanija SBB i Telemach. Stvorena je jedinstvena TV platforma u regionu bivše Jugoslavije, tržišta sa preko 20 miliona stanovnika, koja servisira više od 1.7 miliona korisnika televizije, interneta, mobilne i fiksne telefonije.

Za dalji razvoj svojih usluga, SBB-Telemach grupa dobila je kredit od osam internacionalnih banaka u iznosu od 330 miliona evra. Investicija je jasan pokazatelj dobrog poslovanja i poverenja koje novoformirana grupa ima među kreditorima.

Robert Knorr, partner Mid Europe, koji vodi investicije za jugoistočnu Evropu, rekao je: “Ova transakcija je veoma važan korak za nas. Formirali smo vodeću multi-nacionalnu platformu za televizijsku distribuciju u jugoistočnj Evropi i 330 miliona koje smo dobili igraju veliku ulogu u našoj strategiji regionalne konsolidacije.

 

Andrej Babache, pomoćnik direktora u Mid Europi, izjavio je: “Ovo je četvrto po redu bitno ulaganje koje smo ugovorili u jugoistočnoj Evropi tokom prethodnih godina. Obezbedili smo atraktivne uslove finansiranja za ovako složene transakcije na izazovnim tržištima. To pokazuje kvalitet i visoke performanse našeg poslovanja, kao i zajedničke napore menadžerskih timova SBB-a, Telemacha i Mid Europe.”

Dragan Šolak, predsednik upravnog odbora grupe SBB-Telemach, tom prilikom je izjavio: “Naša grupacija je jedan od najbrže rastućih TV i telekomunikacionih operatora globalno gledano, sa porastom prihoda od 20% na godišnjem nivou još od 2007. godine. Sada smo zaista regionalni šampioni, a pristup grupe značajnim finansijskim sredstvima, čine je stabilnom za dalji rast i razvoj u regionu.”

Kompanija SBB – Srpske kablovske mreže najveći je operator digitalne i analogne kablovske televizije i širokopojasnog interneta u Srbiji, a od skoro i operator fiksne telefonije. Najznačajniji je operator satelitske televizije u regionu, prisutan u šest zemalja sa svojom Total TV platformom. SBB je nastao integrisanjem kablovskih distributera širom Srbije tokom 2002. i 2003. godine, a danas zapošljava više od 900 ljudi. U saradnji sa kompanijama Telemach u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, sa kojima ima iste većinske vlasnike i predsednika uprave, čini jedinstven telekomunikacioni sistem na teritoriji nekadašnje države.

newsmaster